Ingen spionprogramvara

No Spyware

Inga kompromisser. På 888.com ser vi till att våra spelare kan spela online helt trygga i förvissningen om att de slipper dessa ökända internetproblem.

Inga annonsprogram

Annonsprogram (s.k. adware) är en typ av program som automatiskt levererar oönskade och störande annonser, oftast i form av popuppfönster helt utan förvarning. Normalt är det svårt, för att inte säga omöjligt, att göra något åt annonsprogrammet som orsakar problemet.
På 888.com tillåter vi inte att spelarna störs av sådan oombedd annonsering.

Ingen spionprogramvara

Spionprogram (s.k. spyware) är en typ av program som installeras automatiskt på användarens dator, normalt utan hans eller hennes vetskap, och i hemlighet samlar in och skickar data om datoranvändningen. De farligaste typerna av spionprogram kan även vidarebefordra uppgifter som användarnamn och/eller lösenord till obehöriga som använder dessa uppgifter för att stjäla identiteter och begå bedrägerier.
888.com-programmet är inte bara fritt från spionprogram, utan vi har även vidtagit extra säkerhetsåtgärder i form av kryptering för att skydda användarnas personuppgifter.

Sabotageprogram (s.k. malware)

Sabotageprogram (s.k. malware) är program som skapats i syfte att infiltrera eller skada operativsystemet eller andra program på datorn. Datorvirus, maskar och trojanska hästar är olika typer av sabotageprogram. De döljs i andra program och laddas i bakgrunden, vilket innebär att man inte upptäcker dem förr��n det är för sent.
På 888.com vidtar vi omfattande åtgärder för att se till att vårt program är säkert. Det ska inte ska vara någon risk för användarna att ladda ned programmet eller använda det när de spelar hos oss.

Ansvarsfullt spelande

888.com är världsledande i onlinspelbranschen och vi har en proaktiv policy för vårt företagsmässiga och sociala ansvar som speglar de höga yrkesmässiga och etiska ideal vi har ställt upp för vår verksamhet.