Spela direkt
 
Spela direkt
TRUSTe

Sekretesspolicy för användare


Inledning

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited ("Företaget" eller "oss" eller "vi") tillhandahåller speltjänster via egna varumärken som (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) 888casino, (iv) Pacific Poker, (v) 888poker, (vi)888sport, (vii) 888bingo, (viii) 888ladies, (ix) 888games, (x) 888play, (xi) Reef Club Casino, (xii) LuckyAcePoker, och (xiii) Euro City Casino (samtliga "egna varumärken") samt via tredje parters varumärken, s.k. "generiska varumärken" som (i) Lotos, (ii) Tower Torneos, (iii) Harrah's, (iv) Oxygen9casino och (v) SnapCall (samtliga "generiska varumärken"). Utöver speltjänster via internet (hädanefter benämnda "internetplattformen") kan det även hända att företaget från tid till annan tillhandahåller sina tjänster via alternativa plattformar såsom i) interaktiv tv, ii) mobilspelsplattformar och iii) underhållningsplattformar på flygplan (samtliga benämnda "alternativa plattformar").

Vid användning av Företagets speltjänster, antingen via ett eget eller ett generiskt varumärke liksom via internetplattformen eller någon av de alternativa plattformarna ombeds användare lämna ut ("personuppgifter") till Företaget.

Företaget förbinder sig att respektera användarnas integritet och att efterleva gällande dataskydds- och integritetslagstiftning och vi har därför tagit fram denna sekretesspolicy för att informera användarna om hur vi samlar in, användare och skyddar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av speltjänster. Om du som användare inte förstår sekretesspolicyn eller hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss är du välkommen att skicka eventuella frågor till support@888.com så lovar vi att utförligt besvara dem snarast möjligt.

Du bör läsa denna sekretesspolicy i samband med webbplatser som drivs av 888.com Group och slutanvändarlicensavtal.

Insamlande av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när användare registrerar sig och använder våra speltjänster, skickar förfrågningar, begär information eller använder företagets övriga tjänster (inklusive via Facebook-applikationer) samt då användare besvarar meddelanden från oss (t.ex. frågeformulär eller enkäter). Den typ av personuppgifter som vi samlar in är exempelvis namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, röstprov (vilket inte kommer att arkiveras av oss), information om betal- och kreditkort, födelsedatum samt annan information som samlats in vid registrering eller enkäter som Företaget genomför.

Hantering av personuppgifterna ("syfte")

De personuppgifter du lämnar till oss bearbetas för ett eller flera av följande syften: i) för att ge oss möjlighet att låta användare spela online; (ii) för att hantera förfrågningar om information; iii) för att tillhandahålla kundsupport; (iv) för att marknadsföra våra, eller andra enheters inom samma företagskoncern (Cassavakoncernen) eller affärspartners eller närstående företags, tjänster, webbplatser eller produkter; (v) för att informera användarna om uppdateringar av vår programvara och/eller våra tjänster samt (vi) för att främja de ändamål som angavs vid tidpunkten för insamlandet av personuppgifterna.

Utlämnande av personuppgifterna ("mottagare")

Dina personuppgifter kan vid uppfyllandet av syftena utlämnas för bearbetning till följande mottagare: (i) andra företag inom Cassavakoncernen och deras anställda som behöver känna till informationen, (ii) generiska varumärkespartner i de fall där vi tillhandahåller speltjänster via generiska varumärken, (iii) tredje part som tillhandahåller tjänster till Företaget som gör det möjligt för oss att tillhandahålla speltjänsterna, inklusive t.ex. hantering av betalningar och dataverifiering, (iv) tredje part som tillhandahåller tjänster till Cassavakoncernen i samband med driften av 888sport, (v) revisorer, underleverantörer eller andra rådgivare som granskar Cassavakoncernens affärsverksamhet och (vi) potentiella köpare av eller investerare i något av Cassavakoncernens bolag. All behandling av personuppgifter som görs av någon mottagare kommer i de fall då lagen kräver det att regleras av ett datahanteringsavtal i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ger användarna ett lagstadgat personuppgiftsskydd och förbinder mottagarna att respektera personuppgifternas integritet och hantera dem i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi garanterar att personuppgifter inte kommer att lämnas vidare till några myndigheter utom då lagen kräver det.

Du väljer direktreklam

Vi respekterar användarnas rätt till integritet och ger därför användarna en enkel möjlighet att tacka nej till e-posterbjudanden från oss eller andra företag inom Cassavakoncernen. Användarna kan när som helst begära att slippa ta emot fler erbjudanden genom att skicka ett tomt meddelande med ordet "Remove" i ämnesraden till support@888.com. För att slippa försäljningserbjudanden via e-post eller telefon, skriv till Cassava Enterprises, (Gibraltar) Limited, Suite 601/701, Europort, Gibraltar.

Medlemmarnas rättigheter i fråga om personuppgifter

Användarna kan när som helst skriva till oss för att få en kopia av sina uppgifter och få eventuella felaktigheter rättade. Personuppgifterna kan i tillämpliga fall korrigeras, ändras och kompletteras. Skicka gärna e-post till support@888.com. Eventuellt tas en liten avgift ut för att täcka administrationskostnader.

Säkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetspolicyer, säkerhetsregler och tekniska åtgärder för att garantera att personuppgifter som finns i vår ägo inte kommer i orätta händer samt för att skydda dem mot olämplig användning eller avslöjande, obehörig ändring, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust. Alla våra anställda och databehandlare, som har tillgång till och deltar i hanteringen av medlemmarnas personuppgifter, måste respektera användarnas integritet.

Cookies

Det kan hända att en permanent cookie skickas till användaren vid registreringen hos oss. En cookie är en liten fil som placeras på datorns hårddisk för att samla in information. Dessa cookies hjälper oss att identifiera medlemmarna när de besöker vår webbplats nästa gång och registrerar vilka annonser de klickar på och vilka andra sidor de besöker via länkarna på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy våra tjänster efter medlemmarnas önskemål. Vi kan också använda data som samlats in med cookies för att sammanställa statistik över hur medlemmarna använder vår webbplats. På vår webbplats används fyra typer av cookies: (i) "sessionscookies" som endast lagras temporärt under en webbläsarsession för att möjliggöra normal användning av systemet och de tas bort från din enhet när webbläsaren stängs; (ii) "förstapartscookies" / "beständiga cookies" som lagras och endast läses av vår webbplats, sparas på din dator under en fast period (oftast ett år eller längre) och tas inte bort när webbläsaren stängs. Sådana cookies används när vi behöver veta vem du är vid upprepade besök, exempelvis för att vi ska kunna lagra dina preferenser för nästa inloggning (såsom användarnamn och/eller lösenord); (iii) "tredjepartscookies" som lagras av andra webbplatser som har material på den sida du tittar på, till exempel utomstående analysföretag som övervakar och analyserar vår webbtrafik; samt (iv) "flashcookies" som sparas under spelets gång för att du ska få en bättre och snabbare spelupplevelse. Användarna är inte tvungna att ta emot en cookie från oss eller från någon annan webbplats. Webbläsaren kan ställas in så att den inte accepterar cookies. Öppna webbläsarens hjälpfunktion och leta upp instruktionerna för att göra detta på rätt sätt. Användare som inte accepterar cookies eller liknande anordningar kan emellertid av säkerhetsskäl nekas tillgång till innehållet på vissa webbsidor.

Facebook-applikationer

När du registrerar dig via vår Facebook-applikation ("App"), och ger ditt medgivande genom att klicka på "Spela spel" på appens spelsida, hämtar vi följande information från ditt Facebook-konto via vår app: (i) dina grundläggande uppgifter (inklusive namn, profilbild, kön, nätverk, användar-ID, vänlista och annan information som du har publicerat på Facebook), (ii) din e-postadress samt (iii) ditt födelsedatum. Appen kan publicera alla dina app-relaterade aktiviteter i ditt namn via ditt Facebook-konto, inklusive bingorum/lobbyer som du har besökt, priser och vinster som du har vunnit, dina bästa resultat och annat, såväl som att göra chattinlägg och sända virtuella gåvor i ditt namn. Du har möjlighet att när som helst ändra dina medgivanden att göra ovan nämnda saker vi dina sekretessinställningar i Facebook.

Annonser

Vi utnyttjar annonsteknik från tredje part för att annonsera då användare besöker våra webbplatser. Denna teknik utnyttjar information om användarnas besök på våra webbplatser (med undantag för namn, adress eller annan personlig information) för att rikta annonser till dem. Då våra annonser skickas till användarna kan speciella cookies från utomstående parter placeras eller identifieras på webbläsaren. Vi överför också information om besökares användning av våra webbplatser till servrar som tillhör pålitliga, tredje parter för att kunna skräddarsy våra annonsbanderoller på denna och andra webbplatser. För att göra detta utnyttjar vi webbsignaler och cookies som på våra webbplatser tillhandahålls av reklamservrar som tillhör utomstående parter. Personuppgifter kan inte identifieras i den information som på detta sätt samlats in och registrerats på vårt uppdrag. Besök www.networkadvertising.org och följ "opt-out"-instruktionerna om du inte vill att uppgifter om dig, även om det inte rör sig om personuppgifter, ska användas för att riktad annonsering till dig.

Skydd av minderåriga

Tjänsterna som tillhandahålls av Företaget är inte avsedda för och vänder sig inte till minderåriga personer som inte uppnått den ålder som lagen föreskriver. Personer som lämnar ut personuppgifter till oss försäkrar att de är 18 år gamla eller över den ålder som lagen kräver i den aktuella jurisdiktionen. Vi förbehåller oss rätten att undersöka och verifiera personuppgifter som lämnats av eller samlats in från medlemmar. Om det framkommer att en minderårig har försökt lämna, eller har lämnat, personuppgifter på denna webbplats kommer vi eventuellt inte att acceptera uppgifterna och kommer eventuellt att vidta åtgärder för att sådan information tas bort från våra register.

Internationell överföring

Eftersom vi verkar globalt kan det vara nödvändigt att överföra användarnas personuppgifter till andra företag inom Cassavakoncernen med säte utanför EU. Detta sker då våra servrar eller dessa företag finns utanför EU, då medlemmar utnyttjar våra produkter och tjänster vid besök i länder utanför EU eller då vi överför medlemmars personuppgifter till sådana företag för ändamål som vi informerat om i förväg. Dataskyddet och andra lagar i dessa länder kan vara mindre omfattande än i EU. Vid dessa tillfällen kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifter får samma typ av skydd som inom EU.

Informationslagring

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna först samlades in.

Information om oss

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited Suite 601701 Europort, Gibraltar.

Denna sekretesspolicy kan ändras och du bör därför kontrollera den regelbundet. Vi förbehåller oss rätten att göra tillägg till- eller ändra den här sekretesspolicyn när som helst för att uppfylla lagstiftningskraven efter eventuella ändringar i tillämplig lagstiftning vad gäller skydd av personuppgifter och sekretess. I händelse av att ändamålet ändras underrättas medlemmarna snarast möjligt och i tillämpliga fall inhämtas de enskilda medlemmarnas medgivande där sådan underrättelse är relaterad till ett nytt, ytterligare ändamål för databehandling.

Kontakta oss på support@888.com om du har några frågor om denna sekretesspolicy.