Spela direkt
 
Spela direkt

Dataskyddspolicy för användare

Bolaget (så som det definieras i användaravtalet tillämpligt för dig) tillhandahåller speltjänster (”Tjänsterna”) via sina egna varumärken (samtliga ”egna varumärken”) och via tredje parters varumärken (”generiska varumärken”). Ägaren till det generiska varumärket och dess närstående juridiska personer ska hädanefter benämnas ”det generiska varumärket”.

Koncernen (så som den definieras nedan) och det generiska varumärket (i tillämpliga fall) (gemensamt benämnda ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är medvetna om att det sätt som personuppgifter samlas, används och skyddas på är en viktig fråga för användarna (”du” eller ”användaren”) och vi har inte för avsikt att svika användarnas förtroende och tillit. Därför är det viktigt för relationen mellan dig och oss att vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda användarnas personuppgifter och är öppna med vad vi gör.

Vi har utarbetat denna dataskyddspolicy för att informera användarna om hur vi hanterar, samlar in och använder deras uppgifter i samband med deras användning av tjänsterna. Följande ämnen tas upp:

 • Koncernen
 • De olika typer av uppgifters om vi samlar in
 • Hur de insamlade uppgifterna används och för vilka syften
 • Cookies och webbfyrar
 • Datadelning
 • Användarens val och arkiveringtid
 • Skydda användarnas personuppgifter
 • Annonsering
 • Marknadsföring
 • Tillgång till, uppdatering och korrigering av personuppgifter
 • Kontaktinformation

Du bör läsa dataskyddspolicyn noga och använda den för att fatta välgrundade beslut.

Om koncernen

888-koncernen (”koncernen”) har sitt huvudkontor i Gibraltar och (det aktuella bolaget) ingår i koncernen. Koncernen tillhandahåller tjänsterna genom följande appar, program och plattform (gemensamt benämnda ”plattformar”):

 • Webbplatser:
 • Nedladdningsbara appar och program (”programvara”), t.ex. ursprungliga appar som distribrueras via butiker för mobilappar och programvara för stationära PC- och Mac-datorer som kan laddas ner på datorn.
 • Icke nedladdningsbara onlineappar (flashappar, HTML5-appar o.s.v.).
 • Facebook-appar.
 • Generiska varumärken.

Vilka typer av uppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av uppgifter av eller om dig:

 • Personuppgifter
  • Vad menas med ”personuppgifter”?
   Personuppgifter är information som kan användas för att direkt identifiera en enskild individ eller genom rimliga ansträngningar kan användas för att identifiera en enskild individ. Vi samlar in sådana uppgifter, antingen på egen hand eller genom att anlita tredjeparts serviceleverantörer, enligt nedan.
  • Vilka typer av personuppgifter samlar vi in från eller om användarna?
   • Registreringsuppgifter: När du öppnar ett konto eller registrerar dig för att använda tjänsterna ombeds du lämna vissa uppgifter om dig själv, bl.a. för- och efternamn, e-postadress, fullständigt namn och kön, födelsedatum, postadress, ID-nummer och telefonnummer.
   • Betalningsuppgifter: För att kunna utnyttja alla funktioner hos tjänsterna (lägga insatser, genomföra köp, spela i turneringar o.s.v.) kan det hända att vi samlar in betalningsuppgifter från dig, t.ex. kreditkortsnummer och bankkontouppgifter.
   • Frivilliga uppgifter: Vi samlar också in uppgifter som du lämnar ut frivilligt, till exempel när du svarar på våra utskick, kommunicerar med oss via e-post eller lämnar ut ytterligare uppgifter om dig själv genom användning av tjänsterna (som i chatten eller i spel).
   • Enhetsinformation: Det kan hända att vi samlar uppgifter om de typer av uppkopplingar du använder, information om enheter eller program- eller maskinvara som kan identifiera dig, t.ex. enhetens unika identifierare (som UDID och MAC-adress), webbläsarens fingeravtryck, IP-adress och geopositionsdata.
   • Sociala nätverk: När du registrerar dig genom ett konto på ett socialt nätverk (t.ex. ditt Facebook-konto) för att använda tjänsterna eller för att koppla ditt spelarkonto till ett sådant konto får vi tillgång till den grundläggande information från sociala nätverkskonto, exempelvis ditt namn, födelsedatum, profilbild och vänlista, liksom information som du har gjort allmänt tillgänglig på kontot. Dessutom kan det hända att du, när du använder tjänsterna, via det sociala nätverket kan bjuda in vänner att använda tjänsterna. Om personen tackar ja till inbjudan kan det hända att vi hämtar in uppgifter från honom/henne som namn, e-postadress, telefonnumer och födelsedatum. Vi använder personuppgifter för de syften som anges här och lämnar endast ut sådana uppgifter till tredje partier i enlighet med denna dataskyddspolicy.
   • Vilka uppgifter samlar vi in från tredje part? Det kan hända att vi samlar in personuppgifter från tredjeparts tjänsteleverantörer, till exempel information om kreditvärdighet från kreditinstitut och andra ekonomiska uppgifter som är relevant för tillhandahållandet av tjänsterna såväl som uppgifter som samlas in i syfte att bekräfta användares identitet eller för att bedrägerier eller olaglig verksamhet.
 • Icke personuppgifter
  • Vad menas med ”icke personuppgifter”?
   Med icke personuppgifter avses uppgifter som på egen hand inte kan användas för att identifiera eller kontakta personen i fråga. Vi är således inte medvetna om identitet hos den användare från vilken sådana uppgifter samlas in. Vi använder sådana uppgifter för olika syften, som annonsering och webbanalys eller för att förbättra tjänsterna eller förhindra bedrägerier. Vi kan samla in sådana uppgifter antingen på egen hand eller genom tredjeparts tjänsteleverantörer och generiska varumärken (i tillämpliga fall).
  • Vilka typer av icke personuppgifter samlar vi in från eller om dig?
   • Teknisk information: För att kunna förbättra tjänsternas funktion och användarupplevelsen samlar vi in teknisk information som skickas av enheten, inklusive viss information om program- och maskinvara (typ av webbläsare och operativsystem som används på enheten, språkinställningar, tidpunkt för inloggning på och domännamn för den webbplats från vilken användaren länkade till tjänsterna o.s.v.).
   • Spelinformation: Vi registrerar information om de spel användarna spelar, bl.a. insättningar, insatser/satsningar, bonusar, spelssessionernas längd och högsta poäng. Det kan även hända att vi delar och publicerar sådana uppgifter via våra plattformar.
   • Enhets- och anslutningsinformation: Om användare laddar ner programvara till sina enheter enhet kan det hända att vi samlar in information om de specifika enheterna som du använder för säkerhetsändamål och i syfte att upptäcka och förhindra bedrägerier. Det kan till exempel hända att vi samlar information om annan programvara som körs samtidigt med vår programvara för att se om användaren använder programvara som är förknippad med bedräglig verksamhet (som robar, skadlig programvara o.s.v.) eller för att kontrollera om uppkoppling sker via ett virtuellt nätverk (VPN) eller en proxyserver.
   • Analytsdata: Vi samlar in uppgifter om hur tjänsterna används, exempelvis appanvändning, loggfiler, användaraktivitet (vilka sidor som har visats, hur lång tid användaren befunnit sig på enskilda sidor, webbsurfning, klick, åtgärder o.s.v.), tidsstämplar, påminnelser o.s.v. Dessa uppgifter samlas in för bland annat felsökning av fel och buggar liksom för undersöknings- och analysändamål förknippade med användarnas bruk av tjänsterna.
   • Anonymiserad information: Det kan hända att vi anonymiserar eller på annat sätt avidentifierar de uppgifter som samlas in av tjänsterna eller från andra källor så att uppgifterna inte på egen hand kan användas för att identifiera enskilda användare. Vår användning och eventuellt yppande av sådana sammanställda eller avidentifierad uppgifter omfattas inte av några restriktioner enligt denna dataskyddspolicy och vi kan därför lämna ut den utan inskränkningar och oavsett syfte, exempelvis för annonserings- eller marknadsföringsändamål.
   • Samkörning av data: Om vi kombinerar personuppgifter med icke personuppgifter behandlas den samkörda informationen som personuppgifter så länge som dessa uppgifter förblir samkörda.

Cookies och webbfyrar

Vi och våra samarbetspartners (d.v.s. tredjeparts tjänsteleverantörer, annons- och marknadsföringspartner med flera) kan använda cookies och webbfyrar, inklusive vid de tillfällen då användare besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

 • Cookies
  En cookie är en liten informationsfil som en webbplats skickar till den enhet som används för att visa webbplatsen. Cookies är mycket praktiska och kan användas för en rad olika ändamål, bland annat för att göra det lättare att navigera mellan olika sidor på en webbplats, möjliggöra automatisk aktivering av vissa funktioner, spara användarinställningar och underlätta och snabba upp interaktionen mellan användare och tjänster. Cookies används också för att se till att de annonser som visas för användaren är relevanta med hänsyn till hans/hennes intressen och för att sammanställa statistik över användningne av tjänsterna.
  Cookies skadar inte enheten eftersom de är icke-körbara och inte kan användas för att installera skadlig programvara. De liknar snarare en personlig fil som innehåller grundläggande information om dig och uppdateras varje gång du besöker webbplatsen.
  Vi använder oss av följande typer av cookies:
  • Sessionscookies som temporärt sparas under webbläsarsessionen för att möjliggöra normal användning av systemet. De tas bort från enheten när webbläsaren stängs.
  • Permantenta cookies som sparas på datorn under en bestämd tidsrymd och inte tas bort när webbläsaren stängs. Sådana cookies används när vi behöver vem användaren är vid upprepade besök, för att kunna spara användarens inställningar tills nästa inloggning, förbättra användarupplevelsen av tjänsterna och webbplatsen samt presentera olika marknadsföringsbudskap och annonser för befintliga användare.
  • Tredjepartscookies som sparas av andra webbplatser eller tjänster som visar material och annonser på sidan som du visar, t.ex. tredjeparts analysföretag eller annonsörer som övervakar och analyserar användarnas webbåtkomst.
  • Flash-cookies som sparas under spelens gång för en snabbare och bättre spelupplevelse.
 • Webbfyrar
  Vi använder också webbfyrsbaserad spårning för att följa besök eller händelser på plattformen och för att följa upp intryck som annonser gör. Denna information använder vi också för åtgärder för att förnya efterfrågan på våra tjänster och för att följa upp kundrekrytering i syfte att optimera våra marknadsföringsaktiviteter. Det kan hända att vi delar sådan information (som utgör icke personuppgifter) med våra annons- och marknadsföringspartners. Se nedan för specific information om våra rutiner för annonsering och marknadsföring.
  Genom att logga in på och använda tjänsterna godtar du att cookies och webbfyrar placeras på din enhet i enlighet med denna dataskyddspolicy.
  Du kan ta bort cookies genom att följa anvisningarna i enhetens inställningar. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kan det hända att vissa av funktioner hos tjänsterna inte fungerar som de ska och att onlineupplevelsen begränsas. Dessutom kan det hända att vi av legitima säkerhetsskäl nekar dig tillgång till specifikt webbplatsmaterial om du inte godtar användningen av cookies eller liknande.

Hur används de uppgiftern som vi samlar in?

Vi använder och delar personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Utöver de syften som anges ovan används de data, vilka kan inkludera personuppgifter, som vi samlar in för följande ändamål:

 • För att lägga upp och uppdatera användarens konto.
 • För att tillhandahålla tjänsterna via de olika plattformarna.
 • För att kommunicera med användare och hålla dem informerade om senaste nytt och våra specialerbjudanden.
 • För att marknadsföra våra webbplatsern, produkter och tjänster (se nedan under ”Marknadsföring”).
 • För att visa annonser för användare.
 • För att utföra analyser i syfte att förbättra och anpassa tjänsterna efter enskilda användares behov och intressen.
 • För att tillhandahålla support och felsökning av tjänsterna och besvara användares frågor.
 • För att tillhandahålla en ansvarsfull spelmiljö.
 • För att informera användare om uppgraderingar av programvara och/eller uppdateringar av tjänster.
 • För att hantera förfrågningar om information från användarna.
 • För att identifiera och bekräfta din tillgång till vissa funktioner hos tjänsterna.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier och annan olaglig verksamhet eller andra former av aktivitet som skulle kunna äventyra eller ha en negativ inverkan på tjänsternas integritet.
 • För att undersöka brott mot våra policyer och användaravtalet.
 • För att undersöka och lösa tvister i samband med användningen av tjänsterna.
 • För att uppfylla lagstadgade krav, förordningar eller myndighetsbestämmelser eller för att uppfylla ett åläggande eller liknande lagstadgad process eller som svar på myndighets begäran.

Datadelning

Vi delar, säljer och leasar inte användarnas personuppgifter med/till tredje part utöver vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Personuppgifter lämnas endast ut till tredje part i den utsträckning det krävs för ett specifikt syfte, enligt villkoren i denna dataskyddspolicy, i sådana fall kräver vi att ifrågavarande tredje part godtar att bearbeta sådana uppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy.

Personuppgifter kan lämnas ut till någon eller några av följande mottagare:

 • Det generiska varumärket.
 • Eventuella ersättningstjänsteleverantörer som det generiska varumärket väljer att anlita för driften av den generiska varumärkets webbplats eller annan app (i tillämpliga fall).
 • Bolag inom koncernen och andra närstående bolag.
 • Underleverantörer och tredjeparts tjänsteleverantörer liksom deras underleverantörer för exempelvis betalningshantering och dataverifiering.
 • Tredje parter som tillhandahåller tjänster till bolaget för drift eller marknadsföring av tillämpligt eget eller generiskt varumärkes webbplats och (om tillämpligt).
 • Tredje parter som arrangerar offlineevenemang eller turnering för koncernbolags räkning eller i samarbete med dem.
 • Revisorer, underleverantörer eller rådgivare i som arbetar koncernens verksamhet.affärs- och verksamhetsprocesser.
 • Tredje parter som undersöker, identiferar eller förhindrar bedrägerier och annan olaglig verksamhet (t.ex. myndigheter, polis, banker eller andra undersökningsorgan).
 • Potentiella köpare av eller investerare i något av bolagen i koncernen eller generiska varumärken (i tillämpliga fall) eller det generiska varumärket (i tillämpliga fall).

Utöver de syften som anges i denna dataskyddspolicy kan det även hända att vi lämnar ut personuppgifter till dessa mottagare för något av följande ändamål:

 • Lagring av sådana uppgifter för vår räkning, exempelvis genom användning av leverantörer av molntjänster.
 • Bearbetning av sådana uppgifter för vår verksamhets ändamål (för hantering av användares in- och utbetalningar, verifiering av användare vid åtkomst, verksamhetsrevision, upptäckt och förhindrande av bedrägerier och annan olaglig verksamhet o.s.v.).
 • Undersökningar, teknisk felsökning och analys.
 • Framförande av kampanjbudskap och informationsmaterial i enlighet med vår marknadsföringspolicy (se nedan under ”Marknadsföring”).

Det kan också hända att vi lämnar ut data till tredje part när vi i god tro anser att ett sådant yppande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller rättsliga anspråk, för att skydda användare eller andra samt för att undersöka eller förhindra bedrägerier, av säkerhetsskäl eller för att hjälpa oss med specifika tekniska problem.

Det kan också hända att vi lämnar ut icke personuppgifter eller anonymiserade uppgifter till tredje part för annonseringsändamål (se nedan under ”Annonsering” för specifik information om våra rutiner för annonsering och marknadsföring).

Tredjeparters insamlande av uppgifter

Observera att denna dataskyddspolicy inte gäller för tredjeparters webbplatser, tjänster eller programvara, även om de är tillgängliga eller kan laddas ner från eller på annat sätt distribueras genom tjänsterna. Du bör alltid läsa igenom deras dataskyddsrutiner noga innan du lämnar ut personuppgifter till sådan tredje part.

Du antar medvetet och på eget bevåg alla risker förknippade med användningen av tredjeparters webbplatser, tjänster eller programvara. Du godtar att vi inte på något sätt kan hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för tredjeparters webbplatser och din användning av dem.

Användarens val och arkiveringtid

Användare kan när som helst begära ändringar eller uppdateringar av sina personuppgifter genom att kontakta oss via e-post på support@888.com. Användare kan också begära att vi korrigerar felaktigheter i deras personuppgifter (med undantag för fall där uppgifterna måste bibehållas i sin ursprungliga form enligt gällande lagar och bestämmelser).

Användare kan begära att få ett utdrag över sina personuppgifter mot erläggande av en administrationsavgift på 10 GBP och tillhandahållande av dokumentation och/eller uppgifter som vi eventuellt begär för att bekräfta användarens identitet och underlätta vår handläggning av ärendet. Efter att avgiften och all efterfrågad dokumentation och information är oss till handa skickar vi ett utdrag med användarens personuppgifter inom 28 dagar.

Vi sparar användares uppgifter så länge som behövs för de syften som beskrivs i denna dataskyddspolicy (se ovan under ”Hur används de uppgiftern som vi samlar in?”).

Vi förbehåller oss vidare rätten att när som helst korrigera, komplettera eller ta bort ofullständiga eller felaktiga uppgifter efter eget gottfinnande.

Datasäkerhet

Vi är mycket noga med att implementera och upprätthålla säkerhetsåtgärder för att skydda tjänsterna och användarnas uppgifter. Vi har vidtagit lämpliga fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång, upprätthålla datasäkerhet och korrekt använda de uppgifter som vi samlar in online. Dessa säkerhetsåtgärder varierar beroende på känsligheten i de uppgifter som vi samlar in och sparar.

Vi tillämpar rutiner och kontroller av branschstandard för att skydda användarnas uppgifter, bland annat följande:

 • Säker nätverkstopologi, vilket inkluderar system för intrångsprevention och brandväggar.
 • Krypterad kommunikation.
 • Autentisering och åtkomstkontroll.
 • Externa och interna revisiontester o.s.v.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information kan vi inte hållas ansvariga för handlingar av de som vinner obehörig tillgång till eller missbrukar tjänsterna och vi utställer inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att vi kommer att förhindra sådan tillgång.

Dataöverföring

ftersom vi verkar globalt kan det vara nödvändigt att överföra användarnas personuppgifter till mottagare i länder utanför EU. Dataskyddet och andra lagar i dessa länder kan vara mindre omfattande än i EU, men vi vidtar i sådana fall åtgärder för att se till att personuppgifterna åtnjuter ett likartat skydd som inom EU. Du godtar härmed överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EU.

Om du känner att din integritet inte har behandlats i enlighet med vår policy eller om någon har försökt att missbruka tjänsterna eller har handlat på ett otillbörligt sätt kan du kontakta oss direkt via e-post på support@888.com.

Annonser

Vi använder oss av annonsteknologi från tredje part för att annonsera när användare besöker plattformarna och använder tjänsterna. Denna teknologi använder icke personuppgifter vid användning av tjänsterna för att visa annonser för användarna (t.ex. genom att placera tredjepartscookies i webbläsaren). Det kan också hända att vi förser våra tredjeparter med icke personuppgifter så att de kan hjälpa oss att utvärdera resultatet av annonskampanjer och omformulera budskapet när vi åter vänder oss till användarna.

Du kan välja att avregistrera dig från många trejdeparters annonsnätverk, inklusive de som drivs av medlemmar i Network Advertising Initiative (”NAI”) och Digital Advertising Alliance (”DAA”). För mer information om denna praxis från NAI:s respektive DAA:s medlemmar och dina valmöjligheter i fråga om dessa företags användning av denna information, inklusive hur man avregistrerar sig från tredjeparters annonsnätverk som drivs av NAI- och DAA-medlemmar, besök deras respektive webbplatser nedan: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp och http://www.aboutads.info/choices.

Marknadsföring

Vi, både Gruppen och In-blanco-varumärket, kan använda dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer etc, själva eller via tredjeparts underleverantörer i syfte att förse dig med reklammaterial, med avseende på Tjänsterna samt även produkter, tjänster, webbplatser och ansökningar som avser: (i) andra företag inom Gruppen; (ii) In-blanco-varumärket; eller (iii) Gruppens affärspartners och dotterbolag (sammantaget: "Marknadsföringsbolag"), som vi tror kan intressera dig.

Vi kan också dela och lämna ut personlig information med våra marknadsföringsbolag i syfte att ge dig olika kampanjerbjudanden som vi eller våra marknadsföringsbolag anser är relevanta för dig. Våra marknadsföringsbolag kan emellertid använda den här personliga informationen för olika marknadsföringsmetoder, såsom direkt e-post, post, SMS och telefon marknadsföring.

Användare kan när som helst tacka nej till vidare marknadsföringsutskick från oss eller våra affärspartners och marknadsföringsbyråer genom att kontakta oss via e-post på support@888.com. Observera att även om du avregistrerar dig från våra sändlistor för marknadsföring kan det fortfarande hända att vi skickar ut uppdateringar och meddelanden som rör tjänsterna.

Du bekräftar och godtar härmed att vi, genom att du laddar ner, installerar eller loggar in på tjänsterna, har rätt att lämna ut dina personuppgifter till våra affärspartners och marknadsföringsbyråer i marknadsföringssyfte.

Koncerntransaktioner

Det kan hända att vi lämnar ut information, inklusive personuppgifter, i händelse av koncerntransaktioner (t.ex. försäljning av en avsevärd andel av vår verksamhet, sammanslagning, konkurs, konsolidering eller försäljning av tillgångar eller överföring i samband därmed) som rör enskilda bolag inom koncernen eller i händelse av en koncerntransaktion som rör generiska varumärken (i tillämpliga fall) eller det generiska varumärket.

I händelse av ovanstående kommer det förvärvande bolaget eller mottagaren av överföringen att överta de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Minderåriga

Tjänsterna är inte utformade eller avsedda för personer under 18 år eller för personer under myndighetsålder för användning av tjänsterna i tillämplig jurisdiktion, beroende på vilken ålder som är den högre (”myndig i lagens mening”). Om du inte är myndig i lagens mening ska du inte ladda ner eller använda tjänsterna och inte heller lämna ut personuppgifter till oss.

Vi förbehåller oss rätten att undersöka och verifiera personuppgifter som vi samlat in från användare. I händelse av att upptäcker att en användare som inte är myndig i lagens mening har lämnat ut uppgifter till oss kan det hända att vi kasserar dessa uppgifter. Om du har anledning att tro att en minderårig har lämnat ut uppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss via e-post på support@888.com.

Uppdateringar eller ändringar av dataskyddspolicyn

Vi kan, som ett resultat av rättsliga och lagstiftsmässiga ändringar, komma att revidera denna Integritetspolicy med jämna mellanrum, säkerhetsskäl inklusive och utan begränsningar samt ändringar av våra Tjänster. Den senaste versionen kommer alltid att finnas utlagd på denna webbplats. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna Integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

Din fortsatta användning av tjänsterna efter att du fått besked om sådana ändringar på denna webbplats utgör din bekräftelse och ditt godtagande av ändringarna av dataskyddspolicyn samt ditt medgivande till att låta dig bindas av villkoren i ändringarna.

Kontaktinformation

Om du har några allmänna frågor om tjänsterna eller de uppgifter som vi samlar in om dig och hur de används är du välkommen att kontakta oss via e-post på support@888.com eller per brev till Suite 601-701, Europort Avenue, Gibraltar.

Information om oss

Koncernen omfattar följande bolag, vilka samtliga har adressen 601-701 Europort, Gibraltar:

 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited;
 • 888 UK Limited;
 • Virtual Digital Services Limited och
 • 888 Ireland Limited.

Senast uppdaterad den 2018-04-17 08:46:33 (GMT)