Spela direkt
 
Spela direkt

Frånkopplingspolicy

Kommunikationsproblem på internet får tyvärr till följd att uppkopplingen ibland går förlorad när man spelar. Vår programvara är utformad så att den ska skydda medlemmar från oberättigade förluster i sådana fall, samtidigt som den hindrar spelare från att använda sig av frånkopplingar på ett systematiskt sätt.

Vad händer om jag kopplas bort från kasinot mitt under spel?

Nedanstående rutiner vid frånkoppling gäller följande spel: BlackJack, spelautomater, roulette, videopoker, baccarat, craps (tärning), Caribbean Poker, Keno, Pai Gow-poker. I sådana spel, om du blir tvungen att vidta ytterligare åtgärder på grund av en frånkoppling, förblir tillämplig satsning begränsad ”i spelet” tills omgången har slutförts.

BlackJack:

Om du kopplas bort innan du hann trycka på ”Dela ut”, men efter att du har satsat får du tillbaka insatsen. I övriga fall där du blir frånkopplad får avgörs inte spelet. När du återupprättat uppkopplingen till nätverket kommer du tillbaka till samma punkt/läge i spelet innan frånkopplingen skedde så att du kan spela omgången färdigt.

Spelautomater:

Om frånkopplingen inträffar efter att satsningen gjorts och du har tryckt på ”Snurra”: i) Om ingen ytterligare åtgärd krävs från din sida för att avsluta spelet avgörs det av vår slumptalsgenerator, ii) om ytterligare åtgärder krävs från sida avgörs inte spelet. När du åter är uppkopplad mot vårt nätverk kan du fortsätta omgången där du blev avbruten.
I det förstnämnda scenariot ovan (i) ser du om du vann omgången eller ej genom att titta i spelets historiktabell.

Roulette:

Om du kopplas bort efter att du satsat, men innan du hann trycka på ”Snurra” återbetalas insatsen. Om frånkopplingen inträffar efter att du satsat och tryckt på ”Snurra” avgörs spelet av vår slumptalsgenerator. När anslutningen återupprättas kan du se i roulettehistoriktabellen om du vann omgången eller ej.

Videopoker:

Om du kopplas bort efter att du satsat, men innan du hann trycka på ”Dela ut” återbetalas insatsen till ditt spelkonto. Om uppkopplingen bröts efter att du tryckt på ���Dela ut”, men innan du har valt vilka kort du ska behålla avgörs inte spelet. När uppkopplingen återställts till vårt nätverk fortsätter du omgången från samma punkt där den avbröts.
I alla andra fall där du kopplas bort från Video Poker avgörs spelomgången av vår slumptalsgenerator. När anslutningen återupprättas kan du se i spelhistoriktabellen om du vann omgången eller ej.

Baccerat:

Om en frånkoppling sker fortsätter spelet, oavsett när frånkopplingen inträffade. När anslutningen återupprättas kan du i baccarat-historiktabellen se om du vann omgången eller ej.

Craps:

Om du lagt ut en insats på bordet, men ännu inte kastat tärningarna får du tillbaka insatsen. Om frånkopplingen sker efter att tärningarna kastats får du tillbaka alla insatser som går att återta (insatser som spelaren kan ta tillbaka), med undantag för insatser där spelaren har en statistisk fördel (exempelvis Don't pass line-insatser efter att pointen redan fastställts eller Don't come- insatser efter att de överförts till någon av pointerna).
I övriga fall kommer du att kunna återuppta omgången efter återanslutning.

Caribbean Poker:

Om frånkopplingen sker innan du hann trycka på ”Dela ut”, men efter att du satsat, får du tillbaka insatsen. I övriga fall kommer du att kunna återuppta omgången när uppkopplingen återställts.

Keno:

Om du redan satsat på Keno-maskinen fortsätter spelet (eller spelen) automatiskt om du kopplas från. När uppkopplingen återupprättas till vårt nätverk kan du se i Keno-historiktabellen om du vann eller ej.

Pai Gow-poker:

Om frånkopplingen sker innan du hann trycka på ”Dela ut”, men efter att du satsat, får du tillbaka insatsen. I övriga fall kommer du att kunna återuppta omgången när uppkopplingen till vårt nätverk återställts.

Vad händer om jag kopplas bort från pokerbordet mitt under spel?

Annullerade turneringar

Pågående turneringar som måste avbrytas av någon av en rad olika anledningar (serverproblem, omfattande anslutningsproblem, strömavbrott, ISP-nätverksproblem o.s.v.) avbryts. Spelare som eliminerades innan turneringen avbröts får inte tillbaka några belopp i samband med den aktuell turneringen.
Spelare som fortfarande är kvar i turneringen när den avbröts i) får tillbaka alla inköp, utslagningsavgifter, återinköp och tilläggsavgifter som de har erlagt i samband med den annullerade turneringen och ii) får dela lika (oberoende av spelarens markerstatus) på det högre beloppet av a) inköp, tillämpliga utslagningsavgifter, återinköp och tillägg som erlagts av de som eliminerades innan turneringen avbröts eller b) den garanterade prispotten minus de belopp som återbetalas enligt i ovan.

Frånkopplingar på grund av spelarspecifika orsaker

Om en spelare kopplas från på grund av en orsak som är specifik för den spelaren kan det hända att servern automatiskt försöker återupprätta uppkopplingen till spelaren.
Om uppkopplingen inte kan återupprättas inom en lämplig tidsrymd händer följande vid ringspel: i) Om du inte har sats när det är din tur ”checkar” vårt system automatiskt åt dig. ii) Om en annan spelare har satsat och du måste ”satsa” kommer din hand att ”läggas ner”.
Din hand anses inte ha gått ”all in” på grund av ett spelarspecifikt anslutningsproblem. Innan vi vidtar några åtgärder aktiverar vi den eventuella tid som du har i tidsbanken.
Om uppkopplingen inte återställs inom en lämplig tidsrymd i en pågående pokerturnering fortsätter du att spela de mörka insatserna och vi fortsätter att dra dem tills du är ”elimineras via mörken”. Om uppkopplingen återupprättas innan du ”elimineras via mörken” ansluts du automatiskt till turneringen igen och kan fortsätta spela så fort du på nytt är ansluten till vår server.

Policy för serveravbrott

Om vår server oväntat drabbas av ett avbrott och detta avbrott påverkar alla spelare i ett ringspel eller en turnering gäller följande:

Ringspel
Ringspelet återställs automatiskt till det läge som gällde innan den hand som pågick när serveravbrottet inträffade (som om den handen aldrig har spelats) och alla spelare som kopplades från medan det aktuella ringspelet pågick får tillbaka det de lade i potten i den avbrutna handen.

Turneringar
Alla turneringar som fortfarande pågår avslutas och prispotten fördelas lika mellan alla spelare som fortfarande är kvar i turneringen. Spelare som ”spruckit” och lämnat turneringen innan serveravbrottet påverkas inte och kommer inte i fråga för några som helst prispengar.

Vad händer om man kopplas bort från sportspel medan lägger ett spel?

Om frånkopplingen inträffar innan du har tryckt på ”Satsa” tas ingenting från ditt spelkonto. Om frånkopplingen inträffar efter att du tryckt på ”Satsa”, men i) innan bekräftelsen av spelet har visats, ii) medan en nedräkning för spelet pågick eller iii) om spelet kräver manuellt godkännande kommer du att, efter att du åter kopplat upp dig till vårt nätverk, kunna se om spelet har godtagits helt eller delvis i Sportsbooks spelhistoriktabell.