Spela direkt
 
Spela direkt

Spela ansvarsfullt


Bolaget (såsom det definieras i användaravtalet) strävar efter att tillhandahålla sina medlemmar en miljö som befrämjar ansvarsfullt spelande. Vi vill inte bara ge våra medlemmar en underhållande spelupplevelse utan tar också vårt ansvar för att förhindra spelberoende och att minderåriga spelar hos oss. För vidare information, se www.888responsible.com

Vi är ett reglerat spelföretag och följer alla riktlinjer som tagits fram av eCOGRA. eCOGRA försäkrar att de spelföretag som fått eCOGRAS sigill övervakas på ett grundligt och transparent sätt för att garantera högsta möjliga konsumentskydd.

Vi har infört följande policyer och redskap/funktioner:

Skydd av minderåriga
Förhindrande av spelmissbruk
Självvalda spelgränser
Självvald spärr av konto

eCOGRA

Skydd av minderåriga

Skydd av minderåriga

I enlighet med Gibraltars och Storbritanniens och Nordirlands hasardspelslagstiftning förbjuder bolaget personer under 18 år att delta i kasino- eller pokerspel. Det är ett lagbrott för minderåriga att delta i hasardspel.

Våra kasino- och pokerrum är inte avsedda att locka barn eller unga. Vi motverkar aktivt personer under 18 år som försöker spela på våra webbplatser och spårar sådana minderåriga spelare. Vi använder sofistikerade verifieringssystem för att identifiera minderåriga som loggar in i programmet.

Vi är dock väl medvetna om att internet är lätt tillgängligt i många hem världen över. Därför måste spelföretag och föräldrar världen över samarbeta för att skydda barn från hasardspel. För att skydda dina egna barn bör du installera filterprogram som blockerar minderåriga från att gå in på vissa webbplatser och öppna vissa program.

Nedan följer länkar till några sådana tjänste- och programvaruleverantörer:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Tips för föräldrar:

 • Lämna aldrig barnen utan tillsyn i närheten av datorn är kasino- eller pokerprogrammet är igång på datorn. Var extra försiktig för att se till att de inte får tillgång till våra tjänster via dina enheter.
 • Lösenordsskydda dina spelprogram.
 • Tillåt inga barn under 18 år att delta i någon typ av spelverksamhet.
 • Håll användarnamn, lösenord och betalningsmetoder hemliga och utom räckhåll för barn.
 • Förklara för barnen att det är förbjudet i lag och att det kan vara skadligt för minderåriga att spela hasardspel.
 • Tidsbegränsa barnens internetanvändning.
 • Var extra försiktig ifråga om minderårigas användning av utrustning som mobila enheter.

Det finns dock inga idiotsäkra system. Om du känner till någon som är under 18 år och registrerad hos oss ber vi dig att omedelbart kontakta vår operativa avdelning på operations@cassava.net.

Förhindrande av spelmissbruk

Bolaget är medvetet om att även om det stora flertalet spelar som ett nöje, så finns ett litet fåtal människor som kan bli besatta av de potentiella vinsterna från våra spel. Olika studier och undersökningar tyder på att det endast handlar om en bråkdel av den vuxna befolkningen som blir spelberoende eller spelmissbrukare, men vi tar denna fråga på största allvar. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder:

 1. Bolagets anställda genomgår utbildning i tekniker och metoder för att upptäcka spelare som är minderåriga eller lider av spelberoende och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder.
 2. Vi har infört ett program där spelare som behöver vår hjälp själva kan be om att sitt spelkonto spärrat. På spelarens begäran upphäver vi alltså hans/hennes medlemskap och hindrar honom/henne från att komma in på vårt pokerrum eller kasino.
 3. Spelare kan själva bestämma ett högsta möjliga insättningsbelopp.
 4. På spelares egen begäran stryker vi deras namn från vår e-postlista.

Kom ihåg!

 • Hasardspel är en form av underhållning. Det är inte ett sätt att bli rik snabbt eller för att betala av skulder.
 • Hasardspel är spel som i högre eller mindre grad styrs av tur och slump. Det finns inga formler som garanterar vinster.
 • Var noga med att se till att beslutet att spela alltid är ditt eget.
 • Spela aldrig för att ta igen tidigare förluster.
 • Kontrollera regelbundet i kassan hur mycket pengar du gör av med.
 • Försäkra dig om att du känner till reglerna för de olika spelen du spelar.

Glöm inte att hasardspel, i likhet med mycket annat i livet, lämpligen spelas med måtta. Överdrivet spelande kan få katastrofala följder.

Rådgivning och hjälp

Det finns alltid någon som du kan vända dig till och tala med.

Om du misstänker att du har problem med spelmissbruk kan du vända dig till:
GamCare non certified

GamCare är en registrerad ideell förening som erbjuder information och rådgivning till personer i Storbritannien som lider av spelproblematik. Du kan kontakta GamCare på deras gratistelefon-nr (endast i Storbritannien) på 0808-80 20 133 (linjen är öppen kl. 8–24, vardag som helgdag) eller på +44-(0)845-6000 133 (lokaltaxa i Storbritannien). Alternativt kan du besöka GamCares webbplats.

De stora fasttelefonioperatörerna och många av de stora mobiloperatörerna tar inte ut någon avgift för samtal till avgiftsfria nummer.

Du kan också söka professionell hjälp från följande organisationer:

Anonyma spelare
National Council on Problem Gambling
Helping Hand/IGC
Gambling Therapy HelplineOm du är orolig över dina spelvanor eller vill lära dig mer om tecken på spelberoende eller spelmissbruk kan du testa dig själv här.

Självvalda spelgränser

Som ett led i vår policy ger vi medlemmarna möjlighet att begränsa de belopp som de satsar på våra webbplatser. Man kan fastställa personliga insättningsgränser på de olika spelleverantörerna och när som helst begära att få gränser justerade. Det är bara att ringa vår kundsupport, så hjälper de dig att fastställa en spelbudget. Vår kundsupport är tillgänglig via telefon, e-post och chatt dygnet runt, vardag som helgdag. Du kan fastställa insättningsgränser (och kan när som helst begära att få dem justerade) online i kassan. Observera att om du har mer än ett konto hos oss kan denna insättningsgräns införas för alla dina konton. Kontakta kundsupporten om du vill göra det.

Tänk på följande för att få en uppfattning om hur stor din spelbudget bör vara:

 1. Fastställ vad du anser vara ett godtagbart belopp att förlora innan du börjar spela.
 2. Anteckna hur ofta du spelar.
 3. Anteckna eller försök uppskatta hur länge du spelar varje gång.

Efter att du tänkt på dessa saker kan du uppskatta hur mycket du tillåter dig själv att spela för per dag, vecka eller månad.

Självvald kontospärr och ”Ta en paus”

Om du känner att vårt kampanjmaterial uppmuntrar dig att spela mer än du vill ber vi dig skriva och begära att avprenumerera till support@888.com.

Om du i något skede blir orolig över ditt spelbeteende kan du begära något av följande utan avsvalningsperiod:

 • En "Ta en paus"-period på en dag
 • En "Ta en paus"-period på sju dagar
 • En "Ta en paus"-period på två veckor
 • En "Ta en paus"-period på en månad
 • En "Ta en paus"-period på två månader
 • En "Ta en paus"-period på tre månader
 • Spelstopp i ett halvår
 • Spelstopp i ett år
 • Spelstopp i fem år

Under perioder när du tar en paus begränsas endast ditt konto på det uttryckligen begärda varumärket. Vi blockerar också automatiskt nya konton som du försöker öppna under perioden som du har tagit en paus så snart vi upptäcker dem. Vidare vidtar bolaget alla rimliga åtgärder för att se till att du inte får några kampanjutskick och erbjudanden under denna period.

Du kan inte på något sätt upphäva spärren av kontot under spärrtiden. Efter periodens slut kan du ringa vår kundsupport och be dem att aktivera kontot igen. Observera att det alltid är en avsvalningsperiod på en dag innan vi kan ge dig åtkomst till ditt konto.

Om du självmant väljer att spärra din tillgång till vår plattformen stänger vi alla konton som vi identifierar som dina. Vi ber dig att kontakta kundsupporten för att se till att konton du har hos oss stängs. Du bör samtidigt överväga att självmant spärra dina konton hos andra onlinespelsoperatörer.

Du bekräftar och godtar att, om du själv väljer att spärra dina konton på någon av våra webbplatser, vi stänger dina konton och betalar tillbaka alla medel som finns på dessa konton och är inlösbara i kontanter i enlighet med användaravtalet. Du kommer inte att tillåtas att öppna eller använda ett nytt konto på någon av de webbplatser som används av oss under den självvalda spärrperioden förrän självspärren har lyfts och det ursprungliga kontot åter har öppnats. För den händelse att du bryter mot ovanstående ska vi ha rätt att blockera alla nya konton du öppnar på en annan webbplats, förverka eventuella medel som du sätter in (eller tidigare har satt in) där och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådant konto.

Du kan begära en ”Ta en paus”-period i kassan eller genom att ringa vår kundsupport som är tillgänglig via telefon, e-post och chatt dygnet runt, vardag som helgdag. Om du vill använda dig av den självvalda kontospärren är det bara att ringa vår kundsupport som är öppen dygnet runt, vardag som helgdag.

Obs! Om du laddar ner något av våra program till din enhet från Apples AppStore eller direkt från vår webbplats och du godtar att få push-meddelanden kan du inte blockera dessa meddelanden, även om du själv har valt att spärra ditt konto på någon av våra webbplatser. Det enda sättet att förhindra mottagandet av meddelanden är genom att ändra inställningarna på enheten. Om du inte är säker på om du vill spärra kontot, kan du ställa dig själv följande fyra frågor:

 • Påverkar spelandet ditt jobb eller andra åtaganden?
 • Försöker du ta igen tidigare spelförluster?
 • Håller du på att återhämta dig från något tillstånd relaterat till beroende?
 • Spelar du när du är påverkad av alkohol eller andra ämnen?

Om du svarat ja på åtminstone en av dem rekommenderar vi att du ”tar en paus” och söker professionell hjälp.

Du kan också använda följande programvara för att spärra datorn så att den inte kan öppna webbplatser som erbjuder onlinespel:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny


Support

Om du behöver ytterligare hjälp, klicka här.